Groene spreker bij wijkinitiatief Centrum Den Haag  

Meer groen in Centrum Den Haag

Afgelopen zondag heeft onze tuinontwerper Thijs als groenexpert bij een wijkbrunch voor bewoners van het Centrumgebied Den Haag geassisteerd. De wijkbrunch werd georganiseerd door bewonerscommissie Rondom het Plein en was met zo’n 100 aanwezigen een geslaagd evenement!

Naar aanleiding van een eerder gemaakt tuinontwerp voor een privé-tuin van één van de bewoners is Thijs door de bewonerscommissie gevraagd om als één van de ‘Groene Gasten’ te spreken. Hierbij heeft hij diverse wijkbewoners, stadsdeelwethouder Bert van Alpen en bestuursadviseur Monique Vermin van gemeente Den Haag toegesproken over het belang van meer groen in het stedelijk gebied. Belangen zoals; het verhogen van de biodiversiteit, het klimaat-adaptief maken van de stad door het verbeteren van de waterhuishouding en het verkoelen van stedelijke ruimtes. Daarnaast verhoogt meer groen ook de ‘quality of life’ van bewoners, want groen reduceert stress, het faciliteert in sociale cohesie en het verbetert de luchtkwaliteit.

Samen werken aan duurzame oplossingen

Gezamenlijk hebben zij vervolgens de verschillende oplossingen doorgenomen om meer groen in de verschillende type straten van het centrumgebied te realiseren. Lang niet iedere oplossing leent zich namelijk voor iedere plek. Een aantal van de besproken oplossingen waren: verticaal groen en geveltuintjes, bomen toevoegen in het straatbeeld, boomspiegels beplanten, gras langs trambanen en daar waar mogelijk beplantingsvakken creëren. Een goede verdeling tussen bewonersinitiatieven en een faciliterende gemeente is van groot belang voor de mate van succes van bovenstaande oplossingen.

Na de inspirerende gesprekken schoven de deelnemers met elkaar aan tafel om te genieten van een wijkbrunch en verder te praten over groene zaken. Wij vonden het erg leuk om onze bijdrage te kunnen leveren!

In de media

Ook TV-West schonk nog even aandacht aan dit mooie groen-initiatief:
https://www.omroepwest.nl/media/29446/Wijkbrunch-om-vergroening-van-versteende-stad-te-stimuleren.

 

Contactgegevens

House of Green
Noordeinde 102
2514 GM Den Haag
Telefoon: 070-7370747
Email: info@houseofgreen.nl

Openingstijden en afspraken

Maandag: open op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 tot 17.00 uur
Hemelvaartsdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur!

Adviesgesprekken op afspraak mogelijk of
kom spontaan langs!