Ontwerp voor gemeenschappelijk groen  

In opdracht van Weverling Groenproviders hebben wij voor woningcorporatie Staedion het ontwerp gemaakt voor nieuwe klimaatadaptieve binnentuinen rondom jaren ‘60 woningencomplexen in Den Haag.

De opdracht:

Het doel was om de binnentuinen een nieuwe impuls te geven door de kwaliteit van het groen te verhogen en daarbij meteen andere kansen op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit te benutten, om zo de binnentuinen aan de huidige klimaateisen te laten voldoen.

Meer groen en waterberging

Het groen moest meer variatie en kleur krijgen. In het kader van duurzaamheid moesten materialen waar mogelijk hergebruikt worden. Het was wenselijk dat de nieuwe binnentuinen kunnen dienen als waterbergingvoorziening.

Van ‘kijktuin’ naar ‘gebruikstuin’

De binnentuinen moesten vanaf de straat uitnodigender, doch duidelijk afgescheiden van het openbaar groen zijn. De tuinen werden voorheen vooral gebruikt als doorloop, maar wordt verder weinig toegeëigend door haar omringende bewoners. Naast het gebruik van de tuinen als doorloop was het wenselijk dat de tuinen meer in gebruik worden genomen om in te wandelen, spelen en recreëren. De ruimte moest van ‘kijktuin’ worden omgevormd naar ‘gebruikstuin’.

Vernieuwing

De binnentuinen waren in slechte staat. Ze waren verouderd, eentonig en beschadigd. Sommige bomen stonden ongunstig gesitueerd. Er was weinig variatie in groen en kleur. Van belang was wel dat het nieuwe ontwerp binnen het huidige onderhoudscontract zou passen.

Het proces:

Aan een project als deze hangt een uitgebreid proces waarbij alle betrokken partijen en de daarbij behorende belangen in overeenstemming moeten komen met elkaar. De analyse van de ontwerper en de verschillende fases binnen het ontwerp helpen in de besluitvorming rondom het uiteindelijke plan.

De analyse

Na een analyse van de huidige situatie en inventarisatie van alle wensen en eisen is een visie voor het ontwerp ontstaan. Hierbij is routing een belangrijk onderdeel geweest zodat de tuinen op natuurlijke wijze gaan uitnodigen om er langer te verblijven.

Het ontwerp

In het ontwerp zijn onder andere wadi’s opgenomen die zorgen voor hemelwater berging en dienen als natuurlijke speelplaats voor kinderen. De wadi’s zijn voorzien van diverse soorten lage en hoge beplanting. Hier omheen kan tevens een boomgaard gecreëerd die gebruikt kan worden door de buurtbewoners en als educatieplek kan dienen voor de nabij gelegen basisschool. Ook hier zal via kleine greppels nog meer hemelwater opgevangen kunnen worden. Diverse hagen en bomen maken het totale groene plaatje af.

Bewonersavond

Nadat het voorlopig ontwerp was goedgekeurd door Staedion is er een bewonersavond georganiseerd. Deze avond werd er gekeken of de plannen naar wens van de omwonenden zijn, zij zijn tenslotte de toekomstige gebruikers van dit nieuwe stuk groen.

Realisatie van het ontwerp

Hierna is het ontwerp verder uitgewerkt en is Weverling Groenproviders met de uitvoer aan de slag gegaan. Hierboven ziet u het resultaat enkele maanden na de aanleg. Zodra de tuinen volgroeid zijn zullen wij weer nieuwe foto’s updaten.

Meer informatie over het ontwerp van uw gemeenschappelijk tuin of buitenruimte?

House of Green ontwerpt ook geregeld voor o.a. woningbouwverenigingen, vastgoedontwikkelaars en VVE’s. Heeft u een vraagstuk voor openbaar of gemeenschappelijk groen? Neem contact op met onze specialisten en zij vertellen u meer over de mogelijkheden. Lees hier meer over openbaar en zakelijk ontwerp.

Contactgegevens

House of Green
Boomaweg 27A
2681 RH Monster (Westland)
Telefoon: 070-7370747
Email: info@houseofgreen.nl

Openingstijden en afspraken

Maandag t/m vrijdag: 9:00 tot 17.30 uur
Zaterdag en zondag: gesloten