Ontwerp voor gemeenschappelijk groen  

In opdracht van Staedion werken wij momenteel samen met Weverling Groenproviders aan de realisatie van nieuwe binnentuinen rondom jaren ‘60 woningencomplexen in Den Haag.

De opdracht:

Het doel is om de binnentuinen een nieuwe impuls te geven door de kwaliteit van het groen te verhogen en daarbij meteen andere kansen op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit te benutten.

Meer groen en waterberging

Het groen moet meer variatie en kleur krijgen. In het kader van duurzaamheid moeten materialen waar mogelijk hergebruikt worden. Het is wenselijk dat de binnentuinen kunnen dienen als waterberging voorziening.

Van ‘kijktuin’ naar ‘gebruikstuin’

De binnentuinen moeten vanaf de straat uitnodigender, doch duidelijk afgescheiden van het openbaar groen zijn. De tuinen worden nu gebruikt als doorloop, maar wordt verder weinig toegeëigend door haar omringende bewoners. Naast het gebruik van de tuinen als doorloop is het wenselijk dat de tuinen meer in gebruik wordt genomen om in te wandelen, spelen en recreëren. De ruimte moet van ‘kijktuin’ worden omgevormd naar ‘gebruikstuin’.

Vernieuwing

De binnentuinen zijn in slechte staat. Ze zijn verouderd, eentonig en beschadigd. Sommige bomen staan ongunstig gesitueerd. Er is weinig variatie in groen en kleur. Van belang is wel dat het nieuwe ontwerp binnen het huidige onderhoudscontract past.

Het proces:

Aan een project als deze hangt een uitgebreid proces waarbij alle betrokken partijen en de daarbij behorende belangen in overeenstemming moeten komen met elkaar. De analyse van de ontwerper en de verschillende fases binnen het ontwerp helpen in de besluitvorming.

Analyse

Na een analyse van de huidige situatie en inventarisatie van alle wensen en eisen is een visie voor het ontwerp ontstaan. Hierbij is routing een belangrijk onderdeel geweest zodat de tuinen op natuurlijke wijze gaan uitnodigen om er langer te verblijven.

Ontwerp

In het ontwerp zijn onder andere wadi’s opgenomen die zorgen voor hemelwater berging en dienen als natuurlijke speelplaats voor kinderen. De wadi’s worden voorzien van diverse soorten lage en hoge beplanting. Hier omheen wordt tevens een boomgaard gecreëerd die gebruikt kan worden door de buurtbewoners en als educatieplek kan dienen voor de nabij gelegen basisschool. Ook hier zal via kleine greppels nog meer hemelwater opgevangen kunnen worden. Diverse hagen en bomen maken het totale groene plaatje af.

Bewonersavond

Het voorlopig ontwerp is door Staedion goedgekeurd. Binnenkort wordt een bewonersavond georganiseerd zodat gekeken kan worden of de plannen naar wens van de omwonenden zijn, zij zijn tenslotte de toekomstige gebruikers van dit nieuwe stuk groen.

Realisatie

Hierna wordt het ontwerp verder uitgewerkt en zal Weverling Groenproviders samen met Staedion de uitvoering gaan inplannen. Zodra dit project afgerond is zullen wij hier meer informatie over plaatsen.

Contactgegevens

House of Green
Noordeinde 102
2514 GM Den Haag
Telefoon: 070-7370747
Email: info@houseofgreen.nl

Openingstijden en afspraken

Maandag: open op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 tot 18.00 uur
Zaterdag: 10.00 tot 17.00 uur

Adviesgesprekken op afspraak mogelijk of
kom spontaan langs!